Izrāde “Sniegbaltīte un 7 rūķīši’’

pēc ilga laika skatīta teātrī. Apmeklējumam skolēni gatavojās un jutās kā svētkos.

 

 

Skolēniem izrāde patika. Pēc izrādes radās jautājumi par to, ko nebija sapratuši, par ko nebija īsti pārliecināti. Pārrunājām redzēto, dzirdēto, uzsverot vērtības par cilvēka skaistumu, naidu, atbildību.

Izrāde bija atbilstoša skolēnu vecumam un attīstības pakāpei, iespējām un veselības stāvoklim.

Izglītojamie ar interesi sekoja līdzi izrādes notikumiem, labprāt iesaistījās uzaicinātajās aktivitātēs.