Dzejoļu konkurss

Katru gadu janvārī skolā notiek dzejoļu konkurss, kurā labākie deklamētāji katrā vecuma grupā, februārī dodas uz Padures pamatskolu, lai pārstāvētu skolas godu starp citām skolām.

Šogad, ņemot vērā apstākļus, konkurss notika mazliet savādāk. Tika atlasītas dzejoļu mīklas no Ievas Samauskas grāmatas “Vecis iet pa dārzu pankūkas bārdā”. Katra klase izlozēja savu mīklas dzejoli un veidoja kolāžu par to.