Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centru 2021.gada 7. un 28.oktobrī attālināti organizēja pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Speciālo vajadzību atpazīšana un diagnosticēšana iekļaujošās pirmsskolas izglītības procesā”.

 

Psihologs Evija Ivanova iepazīstināja pedagogus ar bērnu, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, mācīšanās traucējumi, izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām.

 

Profesore Dina Bethere aktualizēja pedagoģiskās novērošanas metodes lomu pirmsskolas izglītības procesā.

 

Inese Stepko uzsvēra svarīgākos aspektus iekļaujošās izglītības realizēšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Pedagogi veica praktisko darbu - izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu, dalījās savstarpējā pieredzē, uzdeva interesējošos jautājumus. Savstarpējā diskusijā tika pārrunāts, kā veidot pozitīvu sadarbību ar vecākiem. Noslēgumā tika secināts, ka speciālo vajadzība atpazīšana un diagnosticēšana ir svarīga savlaicīga atbalsta sniegšanai.