Papildus atbalsts

2021./22.m.g. 1.semestrī papildus atbalstu saņems jau 14 skolēni. Šajā semestrī projektā ir iesaistījušies 7 pedagogi, kuri sniegs atbalstu sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Lai veiksmīgi apgūtu mācību vielu un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus, skolēniem tiks nodrošinātas konsultācijas un pedagogu palīgi latviešu valodā un matemātikā. Ņemot vērā situāciju valstī, no 1.septembra konsultācijas iespējams īstenot arī attālināti.

Paldies skolotājai L.Cinkmanei, kura pirmā iesaistījās projekta īstenošanā un bija gatava "lēkt nezināmajā", lai sniegtu skolēniem visu nepieciešamo atbalstu mācību apguvē un kavējumu novēršanā.