Dzejas dienas

Internāta Vecākā grupa nedēļu no 13.09. līdz 17.09. dzīvoja Dzejas dienu, kas bija veltītas latviešu literāta un dzejnieka Aleksandra Čaka 120. gadadienai, noskaņās.

Pirmdien skolēni lasīja A. Čaka dzejoļus, katrs vienu izvēlējās, norakstīja uz lapas un tad skaļi nolasīja savu izvēlēto dzejoli citiem.

Otrdien izvēlētajam dzejolim zīmēja ilustrāciju.

Trešdien klausījāmies dziesmas ar A. Čaka vārdiem.

Ceturtdien notika grupiņas pasākums, sadarbojoties ar bibliotēku “Libris” Zoom platformā. Skolēni klausījās bibliotēkas darbinieku dzejoļu par Rīgu, kā arī bērnu lugas “Nagla, Tomāts, Plūmīte” lasījumus. Iedvesmojoties no A. Čaka dzejas par savu dzimto pilsētu Rīgu, skolēni paši mācījās atrast skaisto pilsētā Liepājā, savu dzeju paspilgtināja ar ilustratīvu noformējumu.