Informēšana par personas datu apstrādi

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

izmantojot tīmekļa vietnē sīkfailus


Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Uliha iela 56, Liepāja, tālrunis: 63422874, elektroniskā pasta adrese: livupe@liepaja.edu.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

 

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS


Nolūks - nodrošināt izglītības iestādes tīmekļa vietnes livupe.edu.lv darbību un pamatfunkcijas.

 

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Leģitīma interese nodrošināt tīmekļa vietnes darbību kā tādu, lai tā būtu pieejama, droša un funkcionētu bez tehniskām problēmām.

 

TĪMEKĻA VIETNE IZMANTIE SĪKFAILI


NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI


Šie sesijas sīkfaili ir funkcionāli sīkfaili, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni.

 

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešami sīkfaili:

 

Sīkfaila nosaukums

Sīkfaila īpašnieks

Derīguma termiņš

Izmantošanas mērķis

PHPSESSID

livupe.edu.lv

Uz sesijas laiku

Glabā sesijas identifikatoru, rodas, ja portāls izmanto sesijas objektu informācijas glabāšanai.

cc_cookie

livupe.edu.lv

1 gads

Atceras tīmekļa vietnes lietotāja izvēli sīkfailu reklāmkarogā (banneri).

 

 

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI


Personas datu saņēmēji ir Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs un nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs.  


LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS


Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.