Pumpurs

No 2021.gada 4.janvāra mūsu skola sāk līdzdarboties projektā “Pumpurs” un īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši sākot no 5. līdz 12.klasei un arodklašu skolēni.

 

Uzsākot projektu 2020./2021.mācību gada 2.semestrī 9 izglītojamiem paredzēts sniegt palīdzību nodrošinot pedagoga palīgus vai konsultatīvo atbalstu. Lielākais atbalsts tiks nodrošināts latviešu valodas un matemātikas mācību satura apguvei. Laika gaitā izglītojamo skaitu, kuriem tiks nodrošināts atbalsts, plānots palielināt.

 

Plašāk par projektu varat uzzināt mājaslapā http://pumpurs.lv/.