Kokizstrādājumu izgatavošana

Profesionālās pamatizglītības programmas kods un nosaukums- 22543041, kokizstrādājumu izgatavošana


Iegūstamā kvalifikācija- Koksnes materiālu apstrādātājs


(Koksnes materiālu apstrādātājs ir kokapstrādes palīgstrādnieks, kurš kvalificēta speciālista vadībā veic koksnes mehānisko apstrādi, strādā ar iestatītām kokapstrādes iekārtām, elektriskiem un rokas instrumentiem, izgatavo sagataves vai detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem, veic kokizstrādājumu aizsardzības pasākumus, līmē sagataves. Izgatavo vienkāršus koka izstrādājumus. Koksnes materiālu apstrādātājs strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.)

 

Mācību ilgums- 2 gadi


Mācību apguves veids- Klātiene


Kvalifikācijas prakse- 4. semestrī (12 nedēļas)


Kvalifikācijas eksāmens- Iegūst 1.līmeņa profesionālo pamatizglītību, atbilstoši izvēlētajai specialitātei


Profesionālie mācību priekšmeti: materiālmācība, rasēšana,  kokapstrādes tehnoloģijas,  praktiskās mācības kokapstrādes darbnīcās.


 

Nepieciešamie dokumenti profesionālās pamatizglītības programmā: vecāka/ aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā iesniegums, apliecības par vispārējo pamatizglītību (kods 21015811), sekmju izraksta kopijas, medicīniskā karte (026/u veidlapa).


Izglītības iestāde nodrošina bezmaksas ēdināšanu, dienesta viesnīcu un bezmaksas transportu nokļūšanai uz skolu un mājās, interešu izglītību.