Seminārs pedagogiem, sociāliem darbiniekiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2020.gada 19.februārī organizēja semināru sociāliem darbiniekiem, pedagogiem “Alternatīvā komunikācija, tās izmantošanas iespējas darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi”. Semināru kopumā apmeklēja 40 dalībnieki. Semināra pirmajā daļā speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska iepazīstināja klātesošos par komunikācijas grūtībām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, alternatīvās komunikācijas līdzekļiem, to izmantošanas iespējām.

 

Semināra otrajā daļā norisinājās darbs grupās, kurā pieredzē dalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķis Karina Tauriņa. Praktikumā bija jāizvēlas piemērotākās alternatīvās komunikācijas metodes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dalībnieki veidoja ikdienas rutīnas plānus dažādām situācijām, saziņas un komunikācijas grāmatiņas. Noslēgumā kopīgi skaitīja un demonstrēja latviešu tautasdziesmu zīmju valodā.

 

Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka dalībniekiem seminārs šķitis izzinošs, vērtīgs un noderīgs, tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam.