Stafetes skrējiens

Katru rudeni, Liepājas Jūrmalas parkā, norisinās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra “Stafetes skrējiens”, kuru rīko sporta un veselības skolotāja. Stafetes mērķis ir veicināt izglītojamo sadarbību, komunikāciju, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportiskām aktivitātēm.

 

Stafetes notika dažādās vecumu grupās 4. – 5. klašu grupa meitenēm, 4. – 5. klašu grupa zēniem, 6.-7. klašu grupā meitenēm, 6.-7. klašu grupā zēniem un jauktās grupās.

 

Pēc stafetēm izglītojamie atzina, ka pasākums bija jautrs un interesants.

 


1. septembris

 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības parvalde" rīkojums (skatīt šeit).


Vispārējo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Izglītības procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi.

Datums

Reģistrēšanās saite

16.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

18.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

20.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

24.08.2021., plkst. 9.00-16.15

Atvērt šeit

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Diferenciācijas un individualizācijas nozīme darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības iekļaujošas vides kontekstā.
  • Pedagoģiski psiholoģiskās atbalsta sistēmas nodrošinājums un funkcijas. Individuālās izglītības programmas apguves plāna izstrāde un izvērtēšana.
  • Metodiskā atbalsta nodrošinājums pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. IT izmantošana mācību procesā.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Kursos piedalīsies psihologs A.Kāle, speciālais pedagogs J.Jansone (O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskola) un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi.

 

Kursu realizācijas forma, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus. Dalībnieki tiks informēti!


Latviskā kultūrmantojuma diena "Atveram latvju pūra lādi"

 25.maijā Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā tika organizēta Latviskā kultūrmantojuma diena «Atveram latvju pūra lādi». Dienas moto: Svētkus radām paši! Pasākumā piedalījās skolēni no pirmās līdz devītajai klasei un skolēni, kuri jau mācās profesionālajās pamatizglītības programmās. Pasākums noritēja katrā klases telpā atsevišķi. Pasākuma laikā skolēni skolotāja vadībā iedziļinājās latviešu kultūrmantojuma (tautasdziesmas, tautas dejas, tautastērpi, gadskārtas, arodi, latvju raksti, mūzikas instrumenti u.c.) dzīlēs. Katra klase kopā ar skolotāju varēja brīvi izvēlēties, kurus dārgumus izvilkt no latvju pūra lādes. Visas dienas garumā bija iespēja nofotografēties īpaši iekārtotajā fotostūrītī.

 

Pārskats par pasākumu apskatāms ŠEIT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10