Radošuma un projekta dienas "Izzini Liepāju"

Radošuma un projekta dienas “Izzini Liepāju” Liepājas Līvupes pamatskolā- attīstības centrā 10. un 11. martā 2022. gadā

 

6.a, 7.a, 7.b, 8.a un 8.b klašu audzinātāji un skolēni bija radoši piegājuši Liepājas izzināšanai. Tika izzināta gan Liepājas vēstures daudzšķautnainība, arhitektūra (gan toreiz, gan tagad), īpašās un mīļās vietas Liepājā , vecvārdi un daudz kas cits Liepājā. Tas viss tika gan izspēlēts spēlē internetā Kahoot.com, gan viktorīnās, gan atjautības uzdevumos un darba lapās.

 

 

5.a un 5.b klases izpētīja sportisko Liepāju…..

 

4.a klase izzināja garšīgo Liepāju……

 

 

4.b klase izstaigāja un izpētīja darbīgo Liepāju (kādas profesijas, kur strādā)……

 

6.b klase izpētija Liepājas jurmalas parku…..

 

 

9.klase izpētīja Liepājas koncertestrādi “Pūt, vējiņi”…….


Liepāja manā sirdī

Internāta CN grupa svinēja Liepājas dzimšanas dienu visas nedēļas garumā. Notika gan aktīvas pastaigas līdz Liepājas robežai, gan vēsturisko objektu apskates.

 

 

Svētku noslēdzošajā nodarbībā tēlaini braucām gan ar tramvaju, gan ar autobusu līdz  dažādiem Liepājas apskates objektiem. Katrā no pieturām bija jāveic dažādi uzdevumi un rotaļas. Kā jau dzimšanas dienā pienākās, neizpalika arī svētku galds. Par aktīvu līdzdalību nodarbībā visi internāta audzēkņi  nopelnīja Liepājas goda medaļas.

 


Pasākums vecākiem

9. martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs rīkoja sanāksmi – semināru “Vecāku klātbūtnes aspekti – rīcība, pašpaļāvība, atbalsts” vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām. Semināra laikā psihologs Sarmīte Štāle pastāstīja par to, ka vecāku klātbūtnes koncepcijas pamatā ir sadarbība starp vecākiem un bērniem, uzsvēra vecāku lomu savstarpēju konfliktu atrisināšanā. Lektore atgādināja noteikumu lomu ģimenē visos bērnu vecuma posmos un akcentēja, cik svarīgi arī vecākiem ir saņemt atbalstu, kad tas nepieciešams. 

 

 


Ziemas olimpiskām spēlēm veltīta diena

25.februārī skolā Zoom platformā norisinājās Olimpiskajām spēlēm veltīts pasākums. Vispirms katrai klasei bija jāizdomā komandas nosaukums, devīze un novēlējums pārējām komandām. Pēc tam dienas garumā komandas ar Zoom starpniecību veica dažādus uzdevumus, neaizmirstot par aktivitātes pauzēm. Pozitīvu noskaņojumu visiem radīja iespēja vienam otru redzēt lielajos interaktīvo tāfeļu ekrānos – pasākums pa klasēm, bet tomēr visiem kopā.

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10